Aprilli lõpus avaldatud Euroopa Komisjoni aruandest selgub, et 2015. aastal edastati kogu Euroopa Liitu hõlmav hoiatusteade 2072 ohtliku toote kohta. Kõige rohkem tekitavad muret tarbekaupadest leitud ohtlikud ained.

Kõige sagedamini teatatakse ftalaate sisaldavate mänguasjade ja kahjulikke raskemetalle, näiteks niklit ja pliid sisaldavate moeehete keemilisest riskist. Ftalaate kasutatakse mänguasjades pehmendajana, need võivad kahjustada hormoonsüsteemi, põhjustades viljakusprobleeme.

chart

Keemilisele riskile (25% kõikidest teadetest) järgnes vigastuste risk (22%) ja lämbumisoht (17%). Lisaks tuuakse raportis esile endiselt tõusvat veebiostlemise trendi, mille kaudu jõuavad tarbijate kodudesse posti teel ka väljastpoolt Euroopa Liitu valmistatud tooted, mille ohutust ei pruugi olla kontrollitud. Üle poolte ohtlikest toodetest, mille kohta teateid edastati, pärinesid Hiinast.

Euroopa Komisjoni aruandega on võimalik tutvuda SIIN.

Taustteave

Kiire teabevahetuse süsteemi abil levitatakse alates 2003. aastast liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel kiiresti teavet juhul, kui ükskõik millises Euroopa paigas on turult kõrvaldatud ja/või tagasi võetud mõni toiduks mittekasutatav ohtlik toode. Nii on võimalik kogu ELis võtta asjakohaseid meetmeid (keelata või peatada toote müük, toode turult kõrvaldada või tagasi võtta või anda tolliasutustele korraldus selle toote importi mitte lubada).

Praegu osaleb süsteemis 31 riiki: ELi liikmesriigid ning Island, Liechtenstein ja Norra. Kiire teabevahetuse süsteem toimib tänu liikmeriikide igapäevasele ja pidevale koostööle.