Vad är utrensning och varför är det viktigt?

Kunskapen om skadliga kemikalier ökar för varje år och därmed uppdateras emellanåt både lagstiftningen och marknaden. Generellt kan man därför säga att nya varor innehåller färre kända skadliga kemikalier än äldre. Gamla möbler kan exempelvis innehålla flamskyddsmedel som idag är förbjudna. Kemikaliekraven i leksaker har också skärpt genom åren vilket gör att de som finns på marknaden efter 2013 är bättre än likvärdiga med några år på nacken.


Utrensning på förskolor

När det gäller varor med lång beräknad livslängd kan det därför vara bra att rensa och ersätta med nya och säkrare alternativ. Många kommuner i Sverige har till exempel börjat med utrensning av exempelvis gamla leksaker och madrasser på förskolor. Barn är en prioriterad målgrupp på grund av att de är mer känsliga för skadliga ämnen än vad vuxna är.

Länk till Västerås vägledning för giftfri förskola (pdf)

Länk till Stockholms vägledning för en kemikaliesmart förskola (pdf)

Länk till Stockholms webbutbildning för en kemikaliesmart förskola 

Analys av förskolematerial

En undersökning gjord våren 2017 av Stockholms stad visar att gamla saker innehåller betydligt mer skadliga kemikalier än nya. Leksaker, hobbymaterial, madrasser och inredning vid stadens förskolor har analyserats. Totalt har man undersökt 42 nyinköpta varuprov samt 112 gamla och redan utrensade saker. Undersökningen visar att 87 procent av de gamla sakerna innehåller ett eller flera skadliga ämnen i halter som gör att de inte skulle få säljas som leksaker eller barnvårdsartiklar idag.

Läs hela rapporten här:

Kemiskt innehåll i förskolematerial (pdf)